Instruktioner

Det finns två olika ägglossningstester. Ett test där du kissar på en sticka, och ett annat som mäter östrogenhalten i ditt saliv.


Instruktioner för ägglossningstester

Instruktioner för urintest

Instruktionerna ser lite olika ut beroende på vilket test du använder. Men oftast ska testet göras mellan klockan 10.00-20.00 men det är bäst om du gör testet mellan 14.00-14.30. Det är också bra om du gör testet vid ungefär samma tidpunkt varje dag för att det ska ge bäst utslag.

Det är viktigt att du inte gör testet direkt på morgonen. Det som kan hända då är att du missar den första ägglossningsdagen då LH-hormonet höjs. Innan du gör testet bör du dessutom undvika att dricka för mycket vätska. Gör du det kan urinen bli för utspädd vilket kan leda till att testet visar fel.

Ägglossningstester bör inte avläsas efter tio minuter. Är testet negativt kan det dyka upp en linje efter tio minuter som kan ge ett felaktigt positivt svar. Ett positivt svar är däremot alltid ett positivt svar.

Instruktioner för salivtest

Ägglossningstest för saliven går till på följande vis: Med ägglossningstestet medföljer ett litet objektglas. På glaset lägger du lite saliv med hjälp av ditt finger eller genom att slicka direkt på glaset. Det här testet ska du, till skillnad från urintestet, göra på morgonen innan du ätit eller druckit något. Tänk på att det inte får hamna för mycket saliv på glaset eller att det blir några luftbubblor i saliven.

Efter att du gjort detta ska du vänta tills saliven torkat och sedan följa medföljande instruktioner. Om du är fertil ska saliven kristalliseras och bilda ett ormbunksliknande mönster.